divendres, 13 de setembre de 2013

Los mayores del Siglo XXI

superior
 Nª 152 juliol /agost 2013

Podem trobar a la revista, en paper que s'edita a Oviedo, una menció a l'editorial i un article que ocupa tota la pàgina 19.
A més a la versió digital: http://www.nosotroslosmayores.com/  a la secció GALERIA, podem trobar també dos articles:
1r.

Cien aniversario de Joana Raspall


2n.

Poetisa, cien años, ¡y en activo!

-----------------------------------------------------------(Com el meu escaner és sols mida DINA4, he hagut de fer-ho en dos fragments una mica difícils de seguir.
El no saber català, Jesús Fraiz, ha traduït algunes coses al peu de la lletra com el nom de la revista "Va i ve" que hauria de haver deixat en el seu nom original, però el que importa és que ha portat la imatge de la Joana al nort-est de la península.)
:

1 comentari: