dijous, 1 d’agost de 2013

Artícle 2009

Margarida Prats, IX Premi Aurora Díaz-Plaja

Analitzats de nou els finalistes, per unanimitat, es declara guanyador el treball citat a continuació:
Margarida Prats a l’article «Poesia per a infants: estat de la qüestió en llengua catalana», publicat el 2009 a la revista «Caplletra», núm. 46 (primavera 2009), p. 149-181.

De l’article, el jurat en vol destacar l’excel·lent documentació i el fet de presentar una visió panoràmica i ben argumentada de la poesia catalana per a infants. Alhora que també valora molt positivament la trajectòria de la guanyadora en l’estudi i divulgació de la dita poesia infantil, així com el fet que l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana hagi dedicat un monogràfic a la LIJ en una revista internacional de filologia, com és Caplletra.
A fi i efecte que es pugui fer públic el veredicte i lliurar-ne el guardó, els membres del jurat suara citats signen l'acta a Barcelona, a 4 de juny de 2010. 
Teresa Mañà, Teresa Colomer, Anna Díaz-Plaja, Pere Martí i Bertran i Nati Calvo."

1 comentari: